درباره ما

وب سایت پورتال ۳۱۳ در سال ۹۳ با هدف شفافیت برخی مسائل و اتفاقات مختلف و مبهم راه اندازی شد
اگر واقعا به دنبال حقیقت هستید پس لطفا حداقل زمانی که در این وب سایت هستید از هرگونه قضاوت بیجا و ذهنیت های از پیش تعیین شده خودداری کنید…
کمی در مسائلی که در وب سایت مطرح شده تعقل کنید شاید بین هزاران حرف و مطلب این وب سایت تنها یک جمله بتواند برای شما مفید و تاثیر گذار باشد !
پس تعصب و قضاوت های بی مورد رو کنار بزارید و یک بار هم که شده عمیق تر به مسائل نگاه کنید التماس تعقل…