علی علیزاده کارشناس شبکه بی بی سی و من و تو که با مواضع متفاوتش شناخته شده است، شب گذشته مهمان من و تو بود و پاسخهای جالبی به سوالات مجری این شبکه داد.

 

 

پاسخ علی علیزاده به برخی سوالات مخاطبان بعد از حضور در شبکه منوتو: