رسم و رسوم وحی مُنزل نیست که قابل تغییر نباشه مخصوصا رسم و رسومی که هیچ توجیه منطقی ندارن. اعتراض به این رسوم نادرست نه تنها پشت کردن به فرهنگ اصیل مون نیست بلکه به نوعی غربال کردن فرهنگ از ضدفرهنگ به حساب میاد یکی از این رسم ها که خیلیا تلاش کردن با شرکت نکردن و برگزار نکردنش اعتراض شون رو نشون بدن که کم کم حذف بشه رسم “جهاز بینون” هست که کارکردش چیزی نیست جز نمایش تفاخر و چشم وهم چشمی.